Waar:

Den Haag

Sportcampus Zuiderpark

Mr. P. Droogleever, Fortuynweg 22, 2533 SR

Openingstijden:

Zaterdag en Zondag weging vanaf 07.15

welkom bij het Essimo-Internationaal Residentie Judotoernoo


Op zaterdag 18 en zondag 19 november 2023 organiseert Judo Club Lu Gia Jen voor de 10de maal het het Internationaal Residentie Judotoernooi. De inschrijving staat open voor jongens/meisjes en dames/heren geboren in 2013 of eerder die lid zijn van een bij de JBN of bij de EJU/IJF aangesloten club.

 

IRJT Poules -17 ochtend IRJT Poules -

Uitslagen


Tatami wedstrijd indeling Ga naar foto's

Zaterdag 18 november 2023

J/M Geboortejaar Gewichtklassen (kg)
Meisjes 2012-2013 -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, +44
Jongens 2012-2013 -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50
Meisjes 2009-2010-2011 -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63
Jongens 2009-2010-2011 -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66
Dames 2002 en eerder -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78
Dames 2003 - 2004 - 2005-2006 44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78
Heren 2002 en eerder -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100
Heren 2003 - 2004 - 2005-2006 -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100

Zondag 19 november 2023

MEETMOMENT -17 JAAR (geboren 2007, 2008, 2009)
Voor het meetmoment kan op zaterdag van 17:00-18:00 uur worden gewogen.
J/M Geboortejaar Gewichtklassen (kg)
Dames 2007-2008-2009 -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70
Heren 2007-2008-2009 -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90
Download onderstaand de Uitnodiging
Nederlands English Deutsch Français
Register Form
Weegtijden / Weighing times
Weegtijden Weighing times
Zaterdag starten de leeftijden
-12 en -15 09.00 uur / -21 en ouder 15:00 uur

Zaterdags zullen de wedstrijden voor de leeftijdscategorieën -12 jaar en -15 jaar tussen 09.00 en 17.30 uur plaatsvinden.
Voor de judoka’s geboren in 2006 en eerder (zo mogelijk onderverdeeld in laatste jaars -18 jaar, -21 jaar en senioren) starten de wedstrijden om ca 15.00 uur.

Indien er in een categorie bij de wedstrijden op zaterdag 18 november 2023 te weinig deelnemers zijn ingeschreven, kan de organisatie overgaan tot het op verantwoorde wijze samenvoegen van categorieën.

 

Inschrijven judoka’s geboren in 2009

Judoka’s geboren in 2009 mogen desgewenst voor wedstrijden op beide toernooidagen (categorie -15 jaar èn het JBN meetmoment) worden ingeschreven. Helaas bestaat er online nog geen mogelijkheid voor twee categorieën in te schrijven. Stuur in dit geval derhalve een los inschrijfformulier mee !

Bij het JBN meetmoment op zondag zullen uiteraard geen leeftijds- of gewichtscategorieën worden samengevoegd.

Heeft u een vraag?


Belangrijke Informatie!

Sportcampus Zuiderpark, Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22 te 2533 SR Den Haag
Weging zal beide dagen worden opengesteld vanaf 07.15 uur, terwijl de eerste wedstrijden om 09.00 uur zullen beginnen. Uiterlijk één week voor het toernooi ontvangen de deelnemende verenigingen/sportscholen de weeg- en aanvangstijden.
Naar verwachting 1500 judoka’s, verdeeld over twee wedstrijddagen.
Voor de wedstrijden op zaterdag vindt de weging plaats op de wedstrijddag en is deze voor elke deelnemer verplicht. UITSLUITEND voor deelnemers aan het meetmoment op zondag, bestaat de mogelijkheid zaterdags tussen 16.00 en 17.00 uur te wegen. Dit is optioneel, waarbij zondags een controle weging kan plaatsvinden op basis van de IJF-5% regel. Maakt de judoka gebruik van de weging op zaterdag, dan komt daarmee de mogelijkheid op zondag te wegen te vervallen ! De weegschalen zijn geijkt en het aangegeven gewicht is beslissend.
Wijzigingen in opgegeven gewicht kunnen tot 11 november 2023 kosteloos via mail info@essimo-irjt.nl worden doorgegeven. Een gewichtswijziging nà 11 november 2023 is alleen mogelijk op de wedstrijddag tegen betaling van € 5,00 per judoka.
Ingeschreven judoka’s die geen bondspaspoort en/of geen geldige JBN-lidmaatschapskaart kunnen tonen, of waarvan de gegevens uit het paspoort niet overeenkomen met de opgegeven gegevens, kunnen van deelname worden uitgesloten.
Voor JBN-leden met een “oranje kaart”, bestaat de mogelijkheid tijdens dit toernooi danpunten te registreren.
Let op: voor alle leeftijdscategorieën wordt het wedstrijdsysteem met dubbele eliminatie gehanteerd, dus altijd minimaal twee wedstrijden. Indien er minder dan zes judoka’s in een gewichtsklasse zijn, zal het bijbehorende poulesysteem worden gehanteerd. Voor deelnemers in de leeftijdscategorie -17 jaar (geboren 2007, 2008, 2009) geldt dit toernooi als één van de JBN-meetmomenten /selectie criteria voor deelname aan het internationale traject categorie -18 jaar in 2023. De wedstrijden worden volgens het systeem van dubbele eliminatie gehouden.
In alle leeftijdscategorieën zijn per gewichtsklasse een 1e, een 2e en twee 3e prijzen beschikbaar.

Lees dit goed...

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per deelnemer en dient gelijktijdig met de inschrijving onder vermelding van naam de club, aantal deelnemers en Essimo-IRJT 2023 te worden voldaan op bankrekening NL47 INGB 0000 1988 00 ten name van Lu Gia Jen te Den Haag.
Voor clubs aangesloten bij de JBN bestaat de mogelijkheid (en heeft onze voorkeur dat gebruik wordt gemaakt van) online inschrijven en middels iDeal te betalen via het JBN toernooipakket (jbn.toernooi.nl). Indien geen gebruik wordt gemaakt van de online inschrijving, dienen inschrijvingen te worden gemaild aan info@essimo-irjt.nl of per post aan het wedstrijdsecretariaat te worden gezonden. De inschrijvingen worden na ontvangst via email bevestigd. De inschrijving is echter pas definitief bij tijdige ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld.
Alle inschrijvingen dienen 1 november 2023 in het bezit te zijn van het secretariaat. De inschrijving sluit echter eerder bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers dat door de organisatie bij het betreffende programma onderdeel op zaterdag gestelde is. Het JBN-meetmoment op zondag 19 november 2023 kent geen limitering, echter de uiterste inschrijfdatum dient in acht genomen te worden.
De deelnemerskaarten worden op de dag van het toernooi uitgereikt. Indien nog geen betaling van het inschrijfgeld heeft plaatsgevonden worden de deelnemerskaarten niet afgegeven.
Per club wordt voor iedere 6 judoka’s een coachbandje verstrekt, met een maximum van drie bandjes per club. Tijdens het toernooi dient het coachbandje duidelijk zichtbaar gedragen te worden.
De wedstrijdorganisatie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade in welke vorm dan ook.
Sportcampus Zuiderpark biedt plaats aan ongeveer 750 toeschouwers. In de Sportcampus is tevens een horecavoorziening.
De toegangsprijs voor belangstellenden bedraagt € 3,00, echter tot en met 12 jaar gratis toegang.
Wedstrijdsecretariaat Residentie Judotoernooi t.a.v. Ineke Orie +31 6 51 11 57 33 email info@essimo-irjt.nl

Laatste Nieuws


Sportcampus zuiderpark

mr. P. Droogleever Fortuynweg 22

2533 SR Den Haag

Plan route
Waar:
Den Haag

Sportcampus Zuiderpark

Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22, 2533 SR

Openingstijden:
Zaterdag en Zondag weging
vanaf 07.15

Hartelijk dank voor uw bezoek!

Voor de 10de keer organiseert
Lu Gia Jen het Essimo-Internationaal Residentie Judotoernooi.

Aanmelden

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!